ตัวแทนจำหน่าย

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของเรา

เนื่องด้วยในปัจจุบัน อุตสาหกรรมยานยนต์และจักรยานยนต์ต่างๆทั่วโลก เริ่มหันมาใช้พลังงานทดแทน แทนการใช้ “น้ำมัน” ผนวกกับกระแส
ของโลกที่มีการรณรงค์ในเรื่องรักษาสิ่งแวดล้อม เราจึงอยากเรียนเชิญทุกๆท่าน ที่มองเห็นโอกาสในธุรกิจในกลุ่มรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า
“มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จในการพลิกโฉม อุตสหากรรมจักรยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย”

มาร่วมเป็น
พันธมิตรกับเรา "ยานยนต์สะอาด"

มาร่วมเป็น
พันธมิตรกับเรา "ยานยนต์สะอาด"

กรุงเทพฯ ปริมณฑล

บริษัท อีวี อี ไรด์(ไทยแลนด์)จำกัด (สำนักงานใหญ่)

KPN บริษัท กาญจณาภิเษกภาคิณ จำกัด (ปากซอย เอกชัย 70)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บริษัท โคราช กิจรุ่งเรือง จำกัด

ภาคเหนือ

บจ.นครสวรรค์ไทยจักรยานยนต์

บริษัท อีวี มอเตอร์ไบค์ (ประเทศไทย) จำกัด

ภาคตะวันออก

บริษัท ชลบุรีรัตนยนต์1999 จำกัด (สำนักงานใหญ่)

บริษัท มั่งมี ยานพาหนะไฟฟ้า จำกัด

บริษัท นิติยนต์มอเตอร์เซลล์ จำกัด

บริษัท อีวี การาจ จำกัด

บริษัท เอ็มทีเอ็ม กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

ภาคใต้

บริษัท บียอนด์ กรีน จำกัด (สาขาหาดใหญ่)