สมัครตัวแทนจำหน่าย

ตัวแทนจำหน่าย

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของเรา

เนื่องด้วยในปัจจุบัน อุตสาหกรรมยานยนต์และจักรยานยนต์ต่างๆทั่วโลก เริ่มหันมาใช้พลังงานทดแทน แทนการใช้ “น้ำมัน” ผนวกกับกระแส
ของโลกที่มีการรณรงค์ในเรื่องรักษาสิ่งแวดล้อม เราจึงอยากเรียนเชิญทุกๆท่าน ที่มองเห็นโอกาสในธุรกิจในกลุ่มรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า
“มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จในการพลิกโฉม อุตสหากรรมจักรยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย”