บริการ

service center
mobile sevice
MOBILE SERVICE

บริการทั่วไทย ใส่ใจดูแล

OUR SERVICE

รวดเร็ว มั่นใจในบริการ

AFTER SERVICE

ทีมงานคุณภาพ เชี่ยวชาญ มากประสบการณ์

บริษัท ยานยนต์สะอาด จำกัด

งานบริการของเรา

สายด่วน 094-363-3335

บริการรับซ่อม เปลี่ยนอะไหล่ เช็คสภาพรถ รวมไปถึงการให้คำแนะนำลูกค้า
เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ และช่วยยืดอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น

ยืนยันข้อมูลการรับประกันผลิตภัณฑ์ออนไลน์สะดวก รวดเร็ว

คลิกลงทะเบียน หรือ สแกน QR Code

Warranty Registration

ทำไม ? ต้องเลือก "ยานยนต์สะอาด"

"มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า"

โรงงานผลิตที่ได้มาตรฐานผ่านการ
รับรอง "ISO 9001-2015"

ใช้ชิ้นส่วนภายในประเทศ
ในการผลิตมากกว่า 40%

รับประกัน แบตเตอรี่ และมอเตอร์ 3 ปี

ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ

ศูนย์บริการและอะไหล่

CALL CENTER 24 ชั่วโมง

ทำไม ? ต้องเลือก "ยานยนต์สะอาด"

"มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า"

โรงงานผลิตที่ได้มาตรฐานผ่านการ
รับรอง "ISO 9001-2015"

ใช้ชิ้นส่วนภายในประเทศ
ในการผลิตมากกว่า 40%

รับประกัน แบตเตอรี่ และมอเตอร์ 3 ปี

ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ

ศูนย์บริการและอะไหล่

CALL CENTER 24 ชั่วโมง