ข่าวสารและกิจกรรม

Technical Training
การฝึกอบรมด้านการบริการ ระหว่าง บริษัท ยานยนต์สะอาด และ บริษัท บียอนด์ กรีน จำกัด เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน...
SOCO MEETING ครั้งที่ 1
  ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกก่อนตั้งขบวนเดินทาง เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2565 บริษัท ยานยนต์สะอาด ผู้จัดจำหน่าย...
พิธีมอบโล่แก่ผู้ประกอบการที่ติดฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ประเภท จักรยานยนต์
พิธีมอลโล่โครงการที่ปรึกษาพลังงาน และโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 พิธีมอบโล่แก่ผู้ประกอบการที่ติดฉลากประหยัดไฟเบอร์...
งานแสดง มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ยานยนต์สะอาด ที่ Big 2022 Motor Sale ไบเทค บางนา
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565บริษัท เจียง อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด ผนึกกำลังกับ บริษัท ยานยนต์สะอาด จำกัดโดย...
รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า และ MOBILE APPICATION RIDER MATE
บริษัท ยานยนต์สะอาด จำกัด(ในเครือบริษัท เจียง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด) และ บริษัท พิจิตรอินเตอร์เน็ต...
บรรยากาศงานเปิดตัว โครงการให้บริการรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า KAVALLO
บรรยากาศงานเปิดตัว โครงการให้บริการรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า KAVALLO ผ่านระบบ Mobile Application #RIDERMATE...