Skip to content Skip to footer

รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า และ MOBILE APPICATION RIDER MATE

บริษัท ยานยนต์สะอาด จำกัด(ในเครือบริษัท เจียง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด) และ บริษัท พิจิตรอินเตอร์เน็ต จำกัด ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

จัดโครงการให้บริการ “รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า และ Mobile Appication Rider Mate” สำหรับนักศึกษาเช่าบริการขับขี่เดินทาง ถือเป็นการอำนวยความสะดวก และการรณรงค์ส่งเสริมรักษ์โลก ลดมลภาวะอากาศและเสียง ในจุดบริการนี้ จำนวน 50 คัน โดยสามารถขับขี่เดินทางไปได้ในรัศมี 4 กิโลเมตร จากจุดบริการ สร้างความสะดวกสบายในการเดินทาง ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ และพื้นที่รัศมีใกล้ อาทิ ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล และอื่น ๆ

หากประชานทั่วไปที่สนใจเข้ารับบริการก็สามารถเข้ามาใช้บริการร่วมด้วยได้เช่นกันได้เปิดตัวโครงการเป็นที่เรียบร้อย ในวันพฤหัสฯที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยได้รับเกียรติจาก ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ผศ.จรูญ ถาวรจักร
เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย ดร.พงษ์ศักดิ์ สกุลคู ประธานบริษัท เจียงอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด , คุณกิตติศักดิ์ สกุลคู กรรมการบริหารบริษัท ยานยนต์สะอาด จำกัด , คุณศรทอง ทองเนาวรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พิจิตรอินเตอร์เน็ต จำกัด , คุณทนงศักดิ์ โตวัน รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ,ผู้แทนจาก รองผู้กำกับจราจร สภอ.เมืองอุดรธานี
และแขกผู้มีเกียรติจากภาคเอกชนและราชการเข้าร่วมงานเปิดตัว

Leave a comment